Contact - Annulatievoorwaarden

 

 

Hotel ambassador

Reservatievoorwaarden hotel De Panne

Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 • Tot 21 dagen voor de aankomst kan de klant wijzigingen aanbrengen(datum, aantal personen, verlenging, enz.). Vanaf de 20e dag kunnen hiervoor alle kosten aangerekend worden die hierdoor veroorzaakt worden.
 • De reiziger kan, voor de aanvang van het verblijf, zijn verblijf overdragen aan een derde. De overdrager dient tijdig voor aankomst het hotel hiervan op de hoogte te houden. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de totaalprijs van het geboekte verblijf en de kosten, van overdracht.
 • Tot 21 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking annuleren. Er zijn dan alleen 12.50 eur administratiekosten per geboekte kamer verschuldigd.
 • Bij annulering door de klant vanaf de 20e dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht: 50% van de totale geboekte verblijfs- of arrangementsprijs.
 • Bij annulering door de klant vanaf de 2e dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht: 100% van de totale geboekte verblijfs- of arrangementsprijs.
 • Alle nota's of fakturen worden kontant voldaan bij ontvangst of ten laatste op de dag van vertrek van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Op de vervaldag der niet betaalde notas of fakturen zullen deze van ambstwege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen met een minimum van 50.00 eur. Bij geschillen zijn enkel Rechtbanken van Veurne bevoegd.
   

Aankomst-Check In

 • Kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 h.
 • Bij betaling van voorschot of opgave van kreditkaartgarantienummer worden de kamers gegarandeerd tot 19.00. Bij aankomst na 19.00 h moet U het hotel verwittigen en het voorziene aankomstuur doorgeven.
 • Bij niet betaling van voorschot of geen opgaven van kreditkaartgarantienummer kan het hotel de reservatie niet garanderen.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk indien anders bedongen.

Vertrek- Check out

 • De kamers moeten worden vrijgegeven voor 11.00h . Na 11.00h  wordt de  volgende overnachting in rekening gebracht
 • Uitzonderingen zijn mogelijk indien anders bedongen

 

Anulatieverzekering

Wij raden U aan een bijkomende anulatieverzekering of reisverzekering af te sluiten bij Uw verzekeringsagent.

Extra punten

Alle extra aanvragen ivm ligging en kameruitrusting worden zo veel mogelijk opgevolgd maar nooit een garantie. Indien het hotel ze niet kan opvolgen kunnen deze vragen onder geen enkel reden zijn tot kostenloze annulatie of weigering van de kamer.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel

Parking

Parking is ter beschikking van de hotelgast. Het hotel kan onder geen enkel beding worden verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan wagens of ontvreemding uit wagens.